Kontaktai

Doc. dr. Eglė Malinauskienė

Adresas:
Mykolo Romerio universitetas
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Ekonomikos ir verslo institutas
Ateities g. 20
LT-08303 Vilnius

E. paštas: eglemal@mruni.eu

Priėmimo valandos: Trečiadienis (porinė mėnesio diena) / Ketvirtadienis (porinė mėnesio diena) 16:00 – 18:00 val. (Kab. V-428)