Publikacijos

NE DISERTACIJOS PAGRINDU PARENGTOS MONOGRAFIJOS, MOKSLO STUDIJOS IR VADOVĖLIAI

Augustinaitis, Arūnas; Rudzkienė, Vitalija; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas; Dagytė, Ina; Martinaitytė, Eugenija; Leichteris, Edgaras; Malinauskienė, Eglė; Višnevska, Vanda; Žilionienė, Ieva. Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas : kolektyvinė monografija / [atsakingieji redaktoriai: Vitalija Rudzkienė, Arūnas Augustinaitis]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 350 p. : iliustr. ISBN 9789955191605. [M.kr. 03S, 04S]

MOKSLO STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE, ĮTRAUKTUOSE Į TARPTAUTINES DUOMENŲ BAZES ARBA IŠSPAUSDINTI UŽSIENIO RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

  1. Augustinaitis, Arūnas; Ennals, Richard; Malinauskienė, Eglė; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. E-redesigning of Society: Towards Experiential Connectivity of Generations in Lithuania // AI & Society. London : SpringerLondon. ISSN 0951-5666. 2009, Vol. 23, Iss. 1, p. 41-50. [SpringerLINK; AcademicSearchPremier; AcademicSearchComplete; INSPEC] [M.kr. 03S]
  2. Petrauskas, Rimantas-Alfonsas [Petrauskas, Rimantas]; Malinauskienė, Eglė; Paražinskaitė, Gintarė; Vegytė, Neringa. Elektroninis dalyvavimas ir Lietuvos atstovaujamoji valdžia // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio Leidybos centas. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 27, p. 45-53. [M.kr. 03S]
  3. Augustinaitis, Arūnas [Augustinaitis, Arunas]; Malinauskienė, Eglė [Malinauskiene, Egle], Wankel, Charles. Lifelong Learning as the Highway to Global Competitiveness for Lithuania: A Bumpy Road // University and Corporate Innovations in Lifetime Learning / Wankel Ch., DeFillippi R. (eds.). Charllote : Information Age Publishing Inc, IAP, 2007. p. 1-42. [M.kr. 03S]
  4. Amadori, Giampaolo; Pucihar, Andreja; Bogataj, Kristina; Wimmer, Maria A.; Janssen, Marijn; Malinauskienė, Eglė; Bicking, Melanie; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas [Petrauskas, Rimantas]; Klein, Michel; Xiaofeng, Ma; Amadori, Giampaolo; Traunmüller, Roland. Gap Analysis: The Process and Gapstorylines // Roadmapping eGovernment Research: Vision and Measures Towards Innovative Governments in 2020 / Amadori G. [et al.]; Codagnone C, Wimmer M.A. (eds.). Clusone : eGovRTD2020 project Consortium, 2007. ISBN 9788895549002. p. 85-121. [M.kr. 03S]
  5. Wimmer, Maria A.; Bicking, Melanie; Bogataj, Kristina; Michael, Bryane; Codagnone, Cristiano; Dawes, Sharon; Janssen, Marijn; Klein, Michel; Xiaofeng, Ma; Malinauskienė, Eglė; Pucihar, Andreja. Research Themes and Roadmap Charts // Roadmapping eGovernment Research: Vision and Measures Towards Innovative Governments in 2020 / Amadori G. [et al.]; Codagnone C, Wimmer M.A. (eds.). Clusone : eGovRTD2020 project Consortium, 2007. ISBN 9788895549002. p. 123-148. [M.kr. 03S]
  6. Petrauskas, Rimantas-Alfonsas; Malinauskienė, Eglė. Elektroninės valdžios moksliniai tyrimai: Lietuva pasaulio kontekste // Viešasis administravimas. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr.3 (15), p. 65-70. [BusinessSourceComplete; LOGIN; GESIS ServiceAgencyEasternEurope] [M.kr. 03S]

KITI MOKSLO STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

  1. Vegytė, Neringa [Vegyte, Neringa]; Malinauskienė, Eglė [Malinauskiene, Egle]; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. E-participation in Lithuanian Representative Power // The 6th international Eastern European eGov days: results and trends [elektroninis išteklius]: [Prague, 23-25 April, 2008]. [Wien] : Österreichische Computer Gesellschaft, 2008. ISBN 9783854032342. p. 1-6. [M.kr. 03S]
  2. Augustinaitis, Arūnas [Augustinaitis, Arunas]; Ennals, Richard; Malinauskienė, Eglė [Malinauskiene, Egle]; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas [Petrauskas, Rimantas]. E-redesigning of Society: Towards Experiential Connectivity of Generations in Lithuania // IST-Africa 2007 conference proceedings, 9 – 11 May 2007, Maputo. Dublin : International Information Management Corporation, 2007. ISBN 1905824041. p. 1-8. [M.kr. 03S]
  3. Malinauskienė, Eglė; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Elektroninės valdžios plėtros gairės: ateities scenarijai ir mokslinių tyrimų kryptys // Informacinės technologijos 2007 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6337. 2007, p. 147-151. [M.kr. 07T]