Pradžia

photo_cv.jpg

Mykolo Romerio universitete mokslinę ir pedagoginę veiklą pradėjau 2006 m. Čia man buvo suteikta unikali galimybė savo žinias ir praktinius įgūdžius informacinių technologijų srityje pritaikyti socialinių mokslų problematikos kontekste. Tuo pačiu atradau palankią aplinką inovatyvių, nestandartinių ir tarp-disciplininių idėjų įgyvendinimui tiek studijų, tiek ir mokslinių tyrimų srityse.

Ilgą laiką pagrindinė mano mokslinių tyrimų sritis buvo tarp-institucinių informacinių technologijų projektų viešajame sektoriuje vadyba, šio proceso sąlygotų politinių, organizacinių ir socialinių pokyčių analizė. Teko dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų projektuose, publikuoti nemažai mokslinių straipsnių minėta tematika. 2009 m. birželio 20 d. – birželio 28 d. stažavausi JAV mokslininkų organizuotame tarptautiniame, į tarpdisciplinines doktorantūros studijas e. valdžios srityje orientuotame iGov 2009 Institute, kuris vyko Vašingtono universitete (Sietlas, Vašingtono valstija, JAV). Pagrindinis šios stažuotės rezultatas – 2010 m. pabaigoje sėkmingai apginta daktaro disertacija tema Dinaminių organizacijos sąveikumo gebėjimų vertinimas skirtingo e. valdžios išsivystymo lygio kontekste” (angl. Assessment of Dynamic Organisational Capabilities for Interoperability in Context of Different E-Government Development Stage). Šiuo metu pradedu naują savo mokslinių tyrinėjimų etapą, kuriame į ankstesnį įdirbį sieksiu integruoti taip trūkstamą ekonominę dimensiją.

Bakalauro studijas baigiau Kauno Technologijos universitete (2002 m.), kur po dviejų metų gavau ir informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį (2004 m.). 2008-2009 m. dirbau Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamente, Elektroninės valdžios paslaugų skyriaus vyresniąja specialiste. Čia įgijau nemažai praktinės patirties formuojant Lietuvos e. valdžios plėtros politiką.

Prieš pradedant akademinę karjerą, daugiau negu 4 metus dirbau programinės įrangos kūrimo projektuose, kuriuose vykdžiau ne tik programuotojos, bet ir sistemų analitikės, projektuotojos, testuotojos, konsultantės, o vėliau – jų koordinatorės pareigas.