Metodinė medžiaga

VERSLO SISTEMŲ KONKURENCINGUMAS
Verslo sistemų ekonomikos magistro ištęstinės studijos

Dalyko studijos: bendra informacija (*.pdf)
Dalyko studijos: tikslas, tematika ir literatūra (*.pdf)

Šiuolaikinių verslo sistemų konkurencijos esmė, funkcijos ir bruožai (*.pdf)
Verslo sistemų konkurencingumo sandara (*.pdf)
Konkurencinga strategija (*.pdf)
Konkurencijos politikos samprata, tikslai ir specifika skirtingose valstybėse (*.pdf)
Valstybių konkurencingumo vertinimo modeliai (*.pdf)
Valstybės konkurencingumo didinimas klasterių pagalba (*.pdf)
Šiuolaikinių verslo sistemų konkurencingumo vertinimo metodologiniai aspektai (*.pdf)
Informacinių technologijų įtaka verslo sistemų konkurencingumui (*.pdf)

Savarankiško darbo užduotys (*.pdf)
Diskusiniai klausimai dėstytojui (*.pdf)